Vysoké školství ve Skotsku

Specifika studia ve Skotsku

Bakalář ve Skotsku je na 4 roky (nicméně u některých programů (především sciences) je možnost jít rovnou do druháku – tzv. second-year entry). Magistr je pak na období jednoho roku.

Skotové nastupují na univerzitu v mnohem mladším věku než Češi (mezi 17 a 18).

Klasifikace titulů

Na čtyřech tzv. ancient universities (University of St Andrews, University of Glasgow, University of Edinburgh a University of Aberdeen) je klasifikace titulů odlišná od zbytku Británie. Čtyřletý bakalářský titul je zde zpravidla označován jako M.A., zatímco magisterské tituly se značí zkratkou MLitt.

První dva roky na bakalářské úrovni jsou nazývány sub-honours, poslední dva potom honours. I když se známky v sub-honours nepočítají k výslednému titulu (podmínkou k postupu do honours je pass), je dobré mít na paměti, že pokud se hlásíte na magisterské studium, stáže či zaměstnání, jako součást přijímacího procesu většinou musíte ukázat známky za celé čtyři roky studia, nikoliv pouze známky z Honours.

Flexibilita skotského systému

Skotský systém vzdělávání poskytuje jistou alternativu k americkému liberal arts a stojí tak jako kompromis mezi anglickým a americkým způsobem vzdělávání. V sub-honours každý student musí studovat kromě svého oboru další dva předměty (celkem tři moduly za semestr). V honours už se pak specializuje pouze v jednom vybraném předmětu. Classes jsou zde odbornějšího rázu a s méně studenty v hodinách.

Tento systém skýta několik výhod. Tou největší je jistě flexibilita – možnost vyzkoušet něco naprosto nesouvisejícího s hlavním oborem či se specializovat ve dvou odvětvích láká mnoho studentů. Není neobvyklé, že se studenti rozhodnou přibrat ke svému původnímu oboru (například ekonomie) obor druhý (například mezinárodní vztahy) a graduovat s joint-honours titulem. Za jistých podmínek lze dokonce změnit hlavní obor během prvních dvou let studia v honours.

Pro někoho, kdo chce dělat jen svůj hlavní obor a soustředit se pouze na něj, může však flexibilita skotského systému spíše překážkou.

Financování

Elitní skotské univerzity čelí v posledních letech obrovskému nárůstu počtu uchazečů o studium, kteří pocházejí z Evropské Unie. Důvod je jediný – bakalářské studium (nikoliv magisterské) ve Skotsku je pro občany EU zadarmo. To znamená, že tuition fees pro studenty z EU v bakalářském programu pokrývá vládní agentura SAAS. Stačí pouze vyplnit přihlášku a následně ji podat každý rok znovu. Narozdíl od Anglie, SAAS neposkytuje žádné půjčky (např. na hrazení životních nákladů).

Odhad průměrných nákladů

I když se ve Skotsku na bakaláři neplatí žádné školné, je stále potřeba počítat se značnými náklady na studium – ubytovaní, stravování a doprava.

Průměrné roční náklady na ubytování se pohybují od zhruba 3 500 GBP až do 6 500 GBP v závislosti na způsobu ubytování a univerzitě (St Andrews je suverénně nejdražší).

Průměrné měsíční náklady na živobytí (nepočítáme ubytování), záleží na stylu života samozřejmě, se pohybují okolo 100 GBP.

Na dopravu na univerzitu doporučujeme zhruba 500 GBP na rok.