Jak se dostat na univerzitu v Británii (bakalářské studium)?

Množství požadavků pro univerzitní studium ve Velké Británii není v žádném případě nikterak ohromné, v porovnání s požadavky v Americe dokonce vskutku zanedbatelné. Z tohoto důvodu opravdu stojí za to si to i jen „vyzkoušet“, pokud jsi nejsi jistý/á tím, že tam chceš skutečně studovat.

Svoji přihlášku vyplníš v jednotném systému UCAS, který využívají všechny britské univerzity, a to do poloviny ledna (kromě Oxfordu a Cambridge). Pokud se škole líbíš, udělí ti „conditional offer“ – tzn. ze pokud splníš podmínky vytyčené univerzitou v daném časovém horizontu (požadovaný maturitní výsledek, jazykové zkoušky popř. i jiné), z „conditional offer“ se stane „unconditional offer“ a nástupu na univerzitu Ti nic nebrání (kromě zajištěný potřebných financí samozřejmě).

Akademické požadavky

Akademický aspekt hraje v Británii velmi důležitou roli. Je dozajista užitečné mít kvalitní profil, co se mimoškolních aktivit týče, ale i pokud budeš mít aktivit sebevíc, bez prokazatelných akademických kvalit se Tvoje šance na přijetí zásadně sníží. Samozřejmou podmínkou pro studium na britské univerzitě je absolvování středoškolského studia. Britští studenti zasílají tzv. „predicted grades“ pro jejich závěrečné A-levels zkoušky, které skládají na konci střední školy, tedy až poté, co si odešlou přihlášky na univerzitu. Tyto „predicted grades“ jsou velmi často celkem přesným indikátorem studentova výkonu, většina univerzit proto na ně klade velký důraz. Na většině elitních škol jsou vyžadovány ty nejlepší výsledky (Oxford vyžaduje od A*A*A až po AAA).

Jelikož v České republice středoškoláci neskládájí A-levels, nýbrž naši českou maturitu, „predicted grades“ by měly reflektovat známky, které očekáváš ze svých maturitních předmětů. Na rozdíl od Británie, kde se „predicted grades“ málokdy výrazně liší od výsledných známek, u české maturity tomu tak není – není neobvyklé, aby se „trojkař/ka“ na maturitu svědomitě připravil/a a odmaturoval/a se samými jedničkami. Z tohoto důvodu doporučujeme, abys byl/a se svým odhadem spíše optimističtější a vložil/a do maturity své maximum.

Je důležité, aby sis na stránkách univerzity, na kterou se hlásíš, našel/la, jaké má tato univerzita minimální požadavky, a to nejen, co se hodnoty známky týče (na nejvíce konkurenčních univerzitách obvykle průměr 1.0, méně často do 1.5, na méně konkurenčních okolo 2), ale také vyžadovaných maturitních předmětů – pokud se například hlásíš na ekonomii či přírodní vědy, většina univerzit vyžaduje maturitu z matematiky. Je těžké říct, do jaké míry britské univerzity přihlížejí na obtížnost, kterou si u maturitní zkoušky zvolíš. Pokud si nejsi jistý/á, doporučujeme, abys univerzitu kontaktoval/a přímo.

UCAS přihláška

UCAS je jednotný systém, skrze který se hlásí všichni uchazečí o studium v Británii. Místo toho, abys vyplňoval/a separátní přihlášku na každou z univerzit, na které se hlásíš, vyplníš svoji přihlášku pouze jednou a UCAS ji pak za tebe rozešle na Tvoje univerzity. Tento systém je administrativně nenáročný, přináší s sebou však i jisté nevýhody – např. že nemůžeš svoji přihlášku přizpůsobit konkrétní škole.

V rámci UCASu si můžeš zvolit maximálně pět škol, na které se budeš hlásit – je proto velmi důležité svůj výběr řádně promyslet.

Vyplnění samotného UCASu není příliš časově náročné, nemělo by ti zabrat více než několik desítek minut. Pokud si nevíš s něčím rady, obrať se na nás, rádi Ti pomůžeme.

Vysvědčení ze střední školy není součástí UCASu a ani není ve většině případů vyžadováno samotnými univerzitami.

Statement

Alfou a omegou Tvé přihlášky je bezpochyby statement, neboli esej, ve které musíš zdůvodnit, proč právě Tebe by si univerzita měla vybrat. K dispozici máš 4000 znaků, do kterých musíš vměstnat, proč chceš studovat vybraný obor, které schopnosti Tě dělají skvělým/ou studentem/kou, jaké akademické/neakademické zkušenosti formovaly Tvé zájmy a mnoho dalšího. Je důležité ukázat upřímný zájem o daný obor – čím více konkrétních příkladů (pracovní zkušenosti, zajímavá kniha či přednáška, školní výlet, pobyt v zahraničí atd.), které ukáží Tvůj zájem a odhodlanost, budeš mít, tím lépe. Psaní statementu je dlouhodobý proces, který může trvat týdny ale třeba i měsíce. Připrav se na to, že budeš mít několik verzí a že zredukovat svůj statement na pouhé 4000 znaků je opravdová dřina. Zde je pár tipů k samotnému psaní:

  • 4000 znaků je opravdu málo, proto každá věta ve Tvém statementu by měla mít význam – vyvaruj se zbytečných popisů a nicneříkajících frází – jdi rovnou k věci.
  • Ačkoli je důležité ukázat, že ovládáš angličtinu bez sebemenších problémů, přehnaná snaha o sofistikovanost (nabubřelý slovník) je spíše na škodu.
  • Vyhni se klasickým klišé typu „Ever since I was a child…“.
  • Je dobré svému statementu zasadit kritický rámec, obestřít ho nějakou intelektuální tématikou spíše než mluvit celou dobu o tom, jak jsi úžasný/á. Vyhni se ale typickému východoevropskému klišé a nemluv o komunismu a jeho pozůstatcích.
  • Dej si na statementu opravdu záležet. Ano, můžeš ho napsat za jeden den, ale jeho kvalita nebude zdaleka taková, jako kdyby ses mu věnoval/a týdny.
  • Neboj se se pochlubit se svými úspěchy – koneckonců kde jinde než ve svém statementu bys je měl/a vytáhnout?
  • Požádej své kamarády, rodiče a učitele o feedback, nikdy neuškodí jiný úhel pohledu na věc. Finální verzi si nech zkontrolovat nejlépe od svého angličtináře/ky.
  • Buď konkrétní ve všech svých tvrzeních – nestačí pouze říct, že máš skvělé komunikační schopnosti, musíš uvést příklad, který tuto kvalitu demonstruje.
  • Svůj statement posíláš na všech pět (nebo méně) škol, na které se hlásíš, proto se vyvaruj zmiňování jedné konkrétní školy (pokud se samozřejmě nehlásíš pouze na jednu) a zaměř se na samotný obor, který by měl být na všech školách podobný.
  • Udělej si kvalitní research, co se Tvého oboru týče. Čím více toho o něm budeš vědět, tím lépe budeš schopný/á napsat svůj statement.

Doporučení

Druhou nejdůležitější částí UCAS přihlášky je doporučení od jednoho z Tvých pedagogů. Do UCASu zadáš údaje o Tvém „referee“, kterému poté přijde email a on/ona nahraje doporučení sám/sama do UCASu. Vzhledem k důležitosti této části přihlášky, je velmi důležité zvolit správného pedagoga. Zatímco v Británii je psaní doporučení velmi běžné, ne všichni čeští pedagogové s ním mají zkušenost, ne všichni navíc ovládají anglický jazyk na potřebné úrovni. Kromě těchto aspektů samozřejmě musíš zvážit, který/a profesor/ka Tě zná nejlépe a je tudíž v nejlepší pozici Tě pozitivně vykreslit – nemá smysl chodit za Tvým/Tvojí angličtinářkou, která Tě však téměř nezná. Univerzity nechtěji vědět pouze, jak dobrý/á jsi v angličtině, nýbrž vyžadují holistický pohled na Tebe jako člověka a studenta – jaký máš charakter, motivace, ambice, přednosti atd. Pokud Tvůj „referee“ neovládá angličtinu, vždy je tu možnost napsat doporučení česky a poté nechat přeložit.

Deadline

Pamatuj na to, že většina škol má deadline pro odeslání UCAS přihlášky 15. ledna. Pokud se chceš hlásit na Oxford či Cambridge, musíš mít kompletní přihlášku hotovou již 15. října. UCAS přihláška se posílá na všechny školy najednou, nemůžeš tedy Oxford odeslat před 15. říjnem a zbytek později.