Možnosti s bakalářem z Británie

Co po studiu?

Titul z Británie Vám samozřejmě otevře dveře na tamní pracovní trh. V Anglii mají mnohem lépe vyvinutý systém takzvaných „Graduate Schemes“ – kdy se po bakaláři přihlásíte do dané firmy na pracovní místo – internship (na rok, na dva), a když se té firmě budete líbit, tak vám pak nabídne stále místo.

Už během studia o prázdninách je dobré se hlásit na různé stáže, v prvním ročníku je tzv. spring week. Hlásíte se na to během prvního ročníku, na týden, pár dní, jdete do dané firmy na “zkušenou” a když projdete, tak vám po druhém ročníku nabídnou stáž.

Také stáže v Anglii jsou placeny výrazně výše než je průměrný plat v ČR (z části se to vykompenzuje vyššími životními náklady v UK).

Po absolvování školy je možné se hlásit do postgraduálního studia, a to jak ve Velké Británii, tak i jiných zemí. Před nástupem na českou vysokou školu je potřeba si nechat uznat britské vzdělání, a to buď českou vysokou školou, která realizuje podobné studium, nebo MŠMT.