Finanční aspekt studia v Británii

Samotným přijetím na univerzitu většina studentů ještě nemá vyhráno. Pokud Tvoji rodiče nevyhráli loterii, budeš se muset patrně poohlédnout i po jiných zdrojích financování než pouze rodinné příjmy.

Kolik studium stojí?

Studium Anglii (ve Skotsku je situace jiná) je velmi drahé. Školné na většině anglických univerzitách se pohybuje na horní hranici státem stanoveného limitu – 9000 GBP. Následující tabulka shrnuje přibližné náklady na jeden rok tříletého bakalářského studia (odhad se samozřejmě liší podle osobních požadavků a města).

Školné

£9 000

Školní potřeby

£1 000

Ubytování

£5 000

Další poplatky

£1 000

Strava

£2 000

Osobní výdaje

£1 000

Celkem

£19 000

Náklady na tříleté studium se tak mohou vyšplhat téměř k 60 000 GBP (skoro dva miliony korun).

Půjčky a stipendia

Vláda Velké Británie nabízí půjčku na školné (až do výše 9000 GBP ročně) a životní náklady (do výše 5 740 GBP ročně, tzv “Maintenance Loan”) studentům z UK a EU. O půjčku je doporučeno si zažádat co nejdříve po příjetí na univerzitu, jelikož tento proces může trvat až několik týdnů a většina univerzit vyžaduje zaplacení školného, nebo jeho části, do prvního měsíce studia.  Doporučuje se o půjčku zažádat již v květnu/červnu, aby měl člověk jistotu, že ji dostane. Ale jsou to schopni udělit do šesti týdnů (ne vždycky!). Musíte si dát pozor, abyste vyplnili správnou přihlášku, ne tu pro UK studenty, ale tu pro EU studenty. Ta se vyplní ručně a pošle se jim spolu s pasem (ano, musíte jim svůj pas zaslat poštou).

Hodně univerzit nabízí i svá vlastní stipendia. Po zvýšení stropu školného, které britská vláda odsouhlasila v roce 2012, se zvýšilo množství stipendií, která nabízejí přímo univerzity. Na většině škole existuje alespoň jedno stipendium založené na výši příjmu rodiny (“Income Based”), jehož získání vyžaduje doložení daňového přiznání rodičů Student Loans Company. Seznam stipendií, která vaše univerzita nabízí, je dobré si zjistit ještě před podáním přihlášky (některá mají uzávěrky již v lednu, či únoru).

Nezapomeň také na české nadace, které podporují studenty studující v zahraničí.