Obecně o studiu v Británii

Terciární systém vzdělávání není ve Velké Británii jednotný. Velké rozdíly existují především mezi Skotskem a Anglií. Více informací o těchto rozdílech najdete v sekci věnované studiu ve Skotsku.

Vysokoškolské vzdělávání v Británii je rozděleno na tři stupně: bakalářské, magisterské (případně integrované magisterské) a doktorské. Bakalářské studium trvá obvykle tři roky, magisterské 1-2 roky, doktorské 3-4 roky (na některé doktorské obory lze nastoupit rovnou po bakaláři).

Harmonogram studia

Na bakalářském stupni je akademický rok většinou rozdělen na trimestry (terms), na magisterském obvykle na dvě výukové části, jednu zkouškovou a další určenou pro psaní diplomové práce.

Například na UCL (bakalářské studium, moderní jazyky) je harmonogram roku následující: úvodní týden (freshers week), 10 týdnů výuky (po pátém tzv. Reading Week, kdy se neučí), vánoční prázdniny (3-4 týdny), 10 týdnů výuky (po pátém týdnu Reading Week), velikonoční prázdniny (4 týdny), zkouškové období.

Na Durham University (bakalářské studium, všechny obory) je hamronogram následující – Freshers week (pouze v prváku), 10 týdnů = Michaelmas Term, vánoční prázdniny (4-5 týdnů), 9 týdnů = Epiphany Term, velikonoční prázdniny (5 týdnů), Easter Term = 3 týdnů přednášek a opakovacích přednášek, poté zkouškové obodobí (reading week pouze pro studenty anglické literatury).

Známkování

Hodnocení na britských univerzitách se liší od toho na těch českých. Můžete dostat 1 (First), 2.1 (Upper Second), 2.2 (Lower Second), 3 (Third) diplom.

Na většině univerzit se nepočítá hodnocení z prvního ročníku, i když i tehdy musíte všechny zkoušky úspěšně složit, abyste mohli postoupit do druhého ročníku. První ročník se bere jako rok, kdy se máte naučit, jak se učit.

Výhody

 • Kratší úseky studia – větší flexibilita, možnost nalezení dlouhodobější brigády, cestování atd.
 • Velký důraz na samostudium – opět větší flexibilita.
 • V rámci studia moderních jazyků většinou studenti mají povinnost vyjet na rok do zahraničí, což s sebou nese seznámení se s danou kulturoua další výhody.
 • Větší možnost mezipředmětových odborů (např. PPE, kombinace matematika a filozofie).
 • Mezinárodní prostředí, získání kontaktů z celého světa.
 • Osamostatnění se (během studia v zahraničí nemáte jinou možnost – maminka vám tam ponožky už nevypere).
 • Větší možnost zapojit se v rámci ‘societies’, které jsou ve Velké Británii populární.
 • Možnost zdokonalit se v angličtině (postupně začnete přemýšlet i snít v angličtině).

Nevýhody

 • Intenzivní výuka – nutnost pečlivé přípravy (obvykle 30-40 hodin týdně).
 • Obvykle omezenější volba volitelných předmětů než na českých vysokých školách.
 • U moderních jazyků delší doba studia (4-5 let).
 • Důraz na samostudium – pro někoho může být složitější se učit samostatně bez jakékoliv „guidance“.