Jaké je studium v Americe?

Studentská víza

Krátce po přijetí a výběru univerzity (v případě více přijetí) započne proces pro získání studentských víz. Na bakaláře jsou to většinou víza F-1, na graduate school F-1 nebo J-1, s ohledem na specifické podmínky školy i tvůj zdroj financí. (Škola ti dá vědět, co přesně musíš pro vyřízení víz udělat.) Většinou je dobré s tímto začít s předstihem, jelikož samotné vyřízení víz může trvat až měsíc.

Orientation week

Po příjezdu na univerzitu během prvního týdne probíhá tzv. Orientation - tedy týden, během něhož jsou studenti seznámeni s campusem a s tím, jak vlastně všechno funguje. S výběrem kurzů studentům často pomáhají jejich akademičtí poradci, kteří je pak také provázejí po celou dobu studia.

Studium

Pak už konečně začne studium samotné. Bakalářské programy na většině amerických univerzit nabízejí tzv. Liberal Arts curriuculum, v němž je cílem studenty vzdělat v široké škále předmětů, a to jak v rámci humanitních, tak přírodních věd. Toto je podpořeno nejen velkou nabídkou kurzů, ale také povinným Core Curriculum, které je na každé škole jiného rozsahu, ovšem zpravidla představuje okolo 5 až 10 povinných předmětů od literatury přes filosofii, cizí jazyky, základy přírodních věd, až po tělesnou výchovu.

Tento systém tak efektivně dává studentům možnost si své konkrétní zaměření vybrat až v průběhu studií (většinou v druhém roce) na základě toho, jak se jejich zájmy postupně formují zkoušením různých úvodních kurzů. V případě více zajmů si pak student může vybrat až dvě zaměření (major), nebo je doplnit o vedlejší obor (concentration) – tyto pak v průběhu zbytku studia udávají soubor předmětů, které student musí splnit.

Studium probíhá většinou různými formami dle toho, co daný předmět vyžaduje. Setkáš se zde proto jak s malými skupinkami do 10 studentů na jedno cvičení, až po velké posluchárny o více než 200 studentech a kurzy mohou být vedeny jako klasické přednášky, diskusní semináře, praktická cvičení (například laboratoře), případně individuální nebo skupinové projekty. Dle jejich náročnosti a důležitosti jsou předměty ohodnoceny akademickými kredity, jichž je nutné nasbírat daný počet pro splnění různých požadavků včetně dokončení studia samotného (konkrétní systémy se samozřejmě různí). Kromě profesorů s výukou také pomáhají Teaching Assistants (TAs), tedy pomocníci z řad nejčastěji graduate, ale také undergraduate studentů.

Study abroad

Možností (především na bakalářské úrovni) je také studovat v zahraničí (study abroad, tedy mimo USA) skrze výměnné pobyty. Ty jsou velmi podobné evropskému Programu Erasmus, ovšem probíhají po celém světě. V případě touhy studenta poznat navíc i další země, je tato možnost rozhodně k dispozici.

Na graduate schools se výuka různí dle konkrétního oboru, ovšem obecně lze říci, že jsou tyto programy spíše zaměřeny na individuálnější rozvoj studentů.

Studuj naplno

Další velkou výhodou studia ve Spojených státech je přístup k mnoha možnostem, které jsou bohatými univerzitami nabízeny. Je zde relativné časté, že přední světoví akademikové včetně laureátů Nobelovy ceny učí pokročilé kurzy již na bakalářské úrovni studia. K tomu se také váže možnost interakce studentů s těmito profesory ve volném čase, ať už během jejich office hours (osobní konzultace, kterých se studenti mohou zúčastnit minimálně jednou týdně) nebo ve formě akademického či vědeckého výzkumu v jejich týmech a laboratořích.

Studenti mohou naplno využívat i moderního vybavení, které univerzity na svých campusech nabízejí, ať už k akademickým nebo volnočasovým aktivitám. Jelikož na těchto institucích často probíhá nejnovější světový výzkum, technologické zázemí (knihovny, laboratoře, speciální přístroje, atd.) je zde opravdu na špičkové úrovni a navíc přístupné studentům, kteří jej dostávají možnost využívat již od prvních semestrů studia.

Podobných výhod se dá využívat i ve volném čase. Americké univerzitní areály jsou poměrně kompaktní, přičemž akademické budovy jsou často obklopeny (především undergraduate) kolejemi, jídelnami a kulturními i sportovními centry, a tak studenti campus vlastně opouštět vůbec nemusejí. Znamená to, že většina času během studií je strávena v relativně úzké komunitě, což přispívá k jednoduššímu formování přátelství a bohatšímu sociálnímu životu vůbec. To se také projevuje širokou nabídkou volnočasových aktivit, které jsou organizovány jak univerzitou, tak studenty mezi sebou – a pokud nějaká činnost chybí, univerzity mají pro studenty poměrně jednoduchý proces k vytvoření klubu nového, včetně jeho finanční podpory. V případě večerní zábavy se studentskými přáteli je pak nutné mít na paměti snad jen to, že v USA je požívání alkoholu legální až od 21 let.

Práce během studia

V USA se dá během studia také pracovat, ovšem tyto možnosti jsou značně omezené danými vízy studenta (více v sekci věnované tomuto tématu). Studenti často pracují také o prázdninách (na placených či neplacených stážích), a to především k získání dalších zkušeností ve svém oboru a obohacení svého portfolia pro další studium nebo zaměstnání. Studenti v USA jsou v tomto ohledu velmi kompetitivní, a tak je důležité pro svou profesní konkurenceschopnost s ostatními vždy držet krok.

Promoce

Po splnění veškerých akademických požadavků, tedy především core curriculum, major courses a dosažení potřebného celkového počtu akademických kreditů, je studentům na graduation slavnostně předán diplom (s titulem B.A. nebo B.S. – viz sekce vzdělávací systém).