Vysoké školství ve Spojených Státech

Nižší vzdělávání

Nižší vzdělání v USA se před tím univerzitním skádá ze základní školy, rozdělené na 4 roky prvního stupně (elementary school) a 4 roky druhého stupně (middle school), a střední školy (high school) trvající taktéž 4 roky. Z tohoto důvodu Američané přicházejí na vysokou školu po pouhých 12 letech studia, a tedy o rok mladší než většina českých studentů.

Bakalář

Proto také bakalářské studium (undergraduate school nebo college) sestává z dalších 4 let (nejčastěji titul Bachelor of Arts, B.A., případně Bachelor of Sciences, B.S.); jeho alternativou jsou pak vyšší odborné školy (community- či junior colleges) zakončené certifikátem, po nichž je možné bakalářské studium dokončit opět na některé z colleges.

Magistr

Poté následuje magisterské studium. To má zpravidla jednu ze dvou základních forem. První je 2leté studium, zakončené magisterským titulem. Druhou možností je typicky 1-leté studium magisterského programu, na něž přímo navazuje studium doktorské, trvající nejméně 4 roky. Obě posledně jmenované typy studia se společně označují termínem “graduate schools.”