Možnosti s bakalářem z Ameriky

Postgraduální studia

Pro studenty, kteří by si chtěli své vzdělání na bakalářské úrovni po obdržení svého titulu ještě doplnit, či snad nejsou se svými dosavadními akademickými výsledky úplně spokojeni, je zde možnost post-baccalaureate programů.

V případě, že se student rozhodne ve studiu pokračovat dále, je zde možnost přihlásit se na graduate programs (viz poznámky specifické pro toto studium v relevantních sekcích výše). Až na studium medicíny jsou i tyto programy vesměs otevřené i pro zahraniční studenty, a tak se dá v USA vzdělání dokončit až po velký doktorát (PhD). Další možností je ve studiu pokračovat v jiné zemi – požadavky se v tomto ohledu různí, ovšem zeměmi s obecně nejvyšší přizpůsobivostí pro americké bakaláře jsou nejspíše Kanada a Velká Británie.

Nástup do práce

Už po bakalářském studiu je v USA ovšem poměrně časté, že studenti přednáškové místnosti opustí a začnou pracovat. Bakalářský titul zde má totiž svou váhu (podobně jako třeba ve Velké Británii), a tak už na něm samotném se dá postavit kvalitní kariéra. I v případě, že student má v plánu ve studiu později pokračovat, je dobré zvážit možnost alespoň 1-2 roky před dalším studiem nabýt cenné zkušenosti v profesním prostředí, což může také později zvýšit šance na přijetí na nějakou graduate school.