Jak si správně vybrat americkou univerzitu

Při výběru konkrétní americké univerzity je rozhodně dobré se informovat o více aspektech zároveň. Důležitá je rozhodně kvalita studia, protože ač mnoho amerických škol je v celosvětovém měřítku nadprůměrných, jsou zde na druhou stranu i školy, kvůli kterým se nemusí vůbec vyplatit vycestovávat. Jedním z dobrých ukazatelů kvality škol je jejich umístění v žebříčcích.

Žebříčky

Těmi nejkvalitnějšími žebříčky v USA jsou:

Tyto žebříčky ovšem nemohou zachytit individuální potřeby studentů. V rozhodnutí proto hrají roli i další faktory, jako jsou například podnebí a prostředí (např. velikost města nebo vzdálenost k tomu nejbližšímu), velikost a vybavení školního areálu, poměr počtu studentů a vyučujících, nabídka oborů atd. Dalším faktorem ke zvážení je také rozdíl mezi soukromými a státními školami. Většina těch nejprestižnějších škol je soukromých. Jejich nevýhodou je vyšší cena za školné. Státní školy bývají levnější díky státní a federální finanční pomoci, často ovšem proto nepřijímají zahraniční studenty.

Kontaktuj studenty

Před finálním výběrem univerzity rozhodně doporučujeme kontaktovat konkrétní studenty, kteří na daných školách studují nebo studovali, a zeptat se jich na jejich osobní zkušenosti, které jsou vždy více vypovídající nežli oficiálně dostupné propagační materiály.