Finanční aspekt studia v Americe

Kolik studium stojí?

Plné náklady na studia (školné, ubytování, strava, doprava a osobní výdaje) se liší program od programu, ovšem většinou jsou poměrně vysoké (cca 60.000 USD na rok, tedy asi 1.450.000 CZK). Podobnou cenu lze očekávat i od graduate schools. Zde je například oficiální odhad Vanderbilt University na bakalářská studia pro školní rok 2016/2017:

 

Školné

$44,496

Školní potřeby

$1,294

Ubytování

$9,772

Další poplatky

$1,092

Strava

$5,190

Osobní výdaje

$2,788

Celkem

$64,654

 

Stipendia a nadace

Tato cena je pro většinu českých studentů samozřejmě příliš vysoká. Skvělou zprávou je to, že mnoho amerických škol (většinou těch soukromých a prestižnějších) nabízí sociální stipendia (need-based scholarships), některé pak i prospěchová (merit-based) nebo sportovní (athletic). Tato stipendia mohou být nabízena v kombinaci s nízkoúrokovými půjčkami od univerzit. U některých PhD programů se navíc za studium neplatí a naopak je vyplácena minimální mzda (jelikož je v rámci studia odváděna výzkumná nebo učitelská práce pro univerzitu).

Další skvělou možností financování studia v USA jsou pak stipendia od českých nadací (více v této sekci). Nejlepší možností je pak kombinace vlastních zdrojů a stipendií od školy a od nadací. Na rozdíl od amerických studentů si ti čeští nemohou vzít půjčku od vlády ani od banky (americké, ale většinou ani české), a tak si musejí vystačit s výše zmíněnými zdroji.

Při žádosti o víza (ještě před započetím studia) je pak nutné doložit přístup k dostatečným financím, ať už z jakýchkoli zdrojů, pro pokrytí studia.