Studium ve Spojených Státech Amerických

Spojené státy americké jsou zemí neomezených možností, což také souvisí s jejich bezednou rozmanitostí. Rozkládají se přes 6 časových pásem a 56 rovnoběžek a stejně jako podnebí je zde zastoupeno také celé spektrum akademických institucí, sociálních vrstev i životních podmínek. Pro české studenty se jedná o destinaci poměrně vzdálenou jak fyzicky, tak kulturně, ovšem při troše přizpůsobivosti je to ke studiu a osobnímu i profesnímu rozvoji jedno z těch nejlepších míst na světě.