Život na univerzitě v Holandsku

Registrace na City Hall

Pokud plánujete bydlet v Holandsku, musíte se zaregistrovat na měststkou radnici (City Hall) ve městě, ve kterém budete žít. Registrovat by jste se měli do tří měsíců od vašeho příjezdu (pokud to zavčas neuděláte můžete platit velice vysokou pokutu v rámci několika stovek eur). Poté, co se úspěšně registrujete na příslušnou radnici, vám bude do týdne zaslán váš občanský kod (v holandštině Burger Service Nummer, zkráceně BSN). Toto devítimístné číslo budete potřebovat například při otevření holandského účtu, zřízovaní zdravotního pojištění či mobilního tarifu. Většina univerzit pořádá registrační dny, kdy se můžete zapsat na určitý časový úsek s příslušníkem městské radnice a registrovat se přímo na kampusu. Přesné informace o registračních dnech najdete na stránkách své univerzity.

Při registraci budete potřebovat:

  • Kompletně vyplněný a podepsaný registrační formulář, který si můžete stáhnout na stránkách příslušné městské radnice
  • Platný pas či občanský průkaz (originál plus jednu kopii)
  • Nájemní smlouvu a tzv. „tenancy agreement“-formulář vyplněný a podepsaný pronajímatelem vašeho bydlení. Tento formulář můžete stáhnout na stránkách příslušné měststké radnice
  • Originál a úředně přeloženou kopii vašeho rodného listu

Zdravotní pojištění

Jako studenti z EU můžete využívat českého zdravotního pojištění při pobytu v Holandsku. Ovšem v jistých situacích je nezbytné si holandské pojištění zařídit (v tomto případě musíte zavčas zrušit to české, protože oficiálně nemůžete mít dvě zdravotní pojištění najednou), například pokud se rozhodnete při studiu pracovat. V tomto případě je třeba si pojištění zařídit do tří měsíců od podepsání pracovní smlouvy, jinak vám hrozí pokuta 400 eur. Jako student máte ovšem právo nechat si pojištění proplatit od holandského státu. Pro vyžádání této refundace se musíte zaregistrovat a následně vyplnit formulář na stránckách DigiD. Tento formulář je pouze v holandštině, proto je vhodné požádat o pomoc vašeho holandského spolužáka.

Může se stát, že i pokud nebudete při studiu pracovat, vám přijde pokuta za nezřízení holandského pojištění. V tomto případě je nutné vypnit formulář, kterým stanovujete, že máte právo na ponechání vašeho českého pojištění. Pokud vám pokutu přijde, nezahálejte a formulář co nejdříve vyplňte. Nemusíte se ovšem bát, protože v převážné většině případů vám bude vyhověno a pokuta zrušena.

Práce během studia

Pokud nemluvíte plynně holandsky jsou vaše pracovní možnosti poměrně omezené (v případě, že nedostanete nabídku od nějaké mezinárodní korporace). Jestli o práci opravdu stojíte, vyplatí se nejprve poptat na univerzitním kampusu. Pracovní nabídky poskytované univerzitou bývají velmi časově flexibilní a dobře placené. Pokud máte v jistém předmětu mimořádně dobrý průměr známek, můžete se následující rok zkusit přihlásit na pozici „teaching assistant“ pro daný předmět. Tato práce většinou sestává z vypomáhání profesorům při pořádání workshopů a seminářů a poskytovnání pomoci studentům. Jen tak pro představu, plat těchto asistentů se většinou pohybuje kolem €10-€12 eur na hodinu.