Jak se dostat na holandskou univerzitu?

Poté co se rozhodnete na které programy se chcete přihlásit, můžete použít Studyfinder, na kterém najdete informace o přijímacích kritériích pro každou školu. Tato kritéria se budou lišit v závislosti na univerzitě a programu, který chcete studovat. Nicméně všechny univerzity vyžadují ukončené středoškolské vzdělání v podobě úspěšně složené maturitní zkoušky. Některé školy mohou navíc vyžadovat jistý průměr známek z maturitních předmětů (často pod 1.5) nebo určitou známku z konkrétního předmětu (například pokud chcete studovat ekonomii, velký důraz se klade na známku z matematiky). Dále školy vyžadují certifikát z anglického jazyka (pokud tedy máte v úmyslu studovat v angličtině). Většina škol přijímá TOEFL, IELTS a Cambridge. Navíc každá univerzita většinou vyžaduje doporučení od vašeho středoškolského kantora, motivační dopis či esej na jisté téma. Pokud hodláte studovat kvantitativně zaměřený obor (například ekonomii, statistiku či inženýrství), může škola navíc vyžadovat zkoušku z matematiky. Tuto zkoušku můžete většinou skládat v Čechách. Univerzita pošle zadání a instrukce některému z vašich středoškolských učitelů, který na vás v průběhu zkoušky dohlíží a nakonec pošle vaše odpovědi zpět univerzitě, která zkoušku vyžádala.

Na většinu škol se hlásíte přes jejich vlastní online aplikační systém. Zároveň ale musíte zaregistrovat svůj výběr na Studilielink, což je oficiální registrační portál pro studenty v Holandsku. Některé školy registraci na Studilielink nevyžadují, ale to je spíše výjimečné. Přesný přihlašovací proces najdete na stránkách každé univerzity.

Studielink

Přestože většina škol vyžaduje registraci přes Studielink, tvoří to pouze jednu část vašeho aplikačního procesu. Registrace přes Studilienk slouží převážně k získání základních informací o studentovi a má studentům usnadnit přihlašovací proces, protože informace o sobě vyplňujete pouze jednou pro všechny školy, na které se hlásíte. Po přihlášení na portál vás systém požádá o vyplnění základních informací o osobě a vašem předchozím vzdělání a následně o registraci programů, které máte zájem studovat. Tato registrace nevyžaduje žádné eseje, doporučení, či jiné dokumenty (požadavky na tyto dokumenty si stanovuje každá univerzita zvlášt, proto je posíláte každé škole separátně). Počet programů, které můžete zaregistrovat na Studielink je neomezený. Nicméně celkový aplikační proces na každý program může být velice zdlouhavý, proto se snažte svůj výběr omezit na maximálně pět až šest škol a soustředit se raději na kvalitu každé individuální přihlášky.

Studilienk ale neslouží pouze k vyplňění přihlášek na vysoké školy. Je to také prostředek pro přijímání “offers“ z jednotlivých univerzit. Pokud dostanete nabídku ke studiu, musíte se rozhodnout během následujících dvou týdnů od jejího obdržení, jestli danou nabídku přijmete či odmítnete. Pokud se do dvou týdnů nevyjádříte, váš offer automaticky vyprší. Je nutné si uvědomit, že nemůžete být přihlášeni na více jak jeden univerzitní program, proto je dobré svou volbu pečlivě zvážit. Nicméně pokud nabídku přijmete a nakonec se rozhodnete pro jiný program, je možné volbu stále zrušit.

Konečně, Studilienk slouží také jako prostředek pro placení školného. Školné se vždy platí před začátkem školního roku (zpravidla do konce srpna). Školné můžete splatit celé najednou za každý rok studia, nebo si jej rozložit na pravidelné splátky. Na Studielink se můžete zaregistrovat zde.

Deadline

Univerzity v Holandsku mají často velice rozdílné deadliny pro odeslání přihlášek. Některé provozují tzv. rolling admission (příjímají studenty postupně, dokud nezaplní všechna volná místa) a tudíž mohou mít sice hodně pozdní uzávěrku (často až začátkem srpna), ale většinou zaplní místa již mnohem dříve. Jiné školy mohou mít termín už v polovině ledna (například některé programy na Erasmus University of Rotterdam). Proto je vhodné začít s přihláškami co možná nejdříve. Přibližný přehled o deadlinech na různé univerzity můžete najít na stránkách Eurogates.