Finanční aspekt studia v Holandsku

Školné pro studenty z EU se na většině univerzit se pohybuje kolem 2000 EUR za rok. I když školné samo o sobě není extrémně vysoké, životní náklady jsou nesrovnatelně vyšší než v Čechách. Průměrně student v Holandsku utratí mezi 800-1000 EUR za měsíc. Tato částka bude samozřejmě kolísat v závislosti na vašich osobních výdajích a na městě, ve kterém budete žít. Ubytování zejména ve větších městech jako Amsterdam, Rotterdam nebo Haag může být velice vysoké (v průměru kolem 500 EUR na měsíc, ale můžete sehnat bydlení i za 300 eur).

Následující tabulka shrnuje roční náklady průměrného studenta:

Školné €2,000 Školní potřeby €600
Ubytování €6,000 Další osobní výdaje €1,000
Strava €3,600    
  Celkem €13, 200

Průměrné roční náklady se tedy pohybují kolem €13,200 (v přepočtu cca 357, 000 Kč). V Amsterdamu a Rotterdamu mohou být náklády ještě o něco vyšší.

Následující tabulka poskytuje bližší přehled o průměrných cenách, které můžete očekávat za běžné položky:

Šálek čaje či kávy v kavárně €3.00
Sýrový sandwich €4.00
Pivo €2.50
Jídlo v typické studentské restauraci €12.50
Lístek do kina €10.50
Ostříhání a vyfoukání u kadeřníka €25-€60

 

Výběr bydlení

V Holandsku bývá velice časté, že si studenti sami najdou privátní bydlení mimo kampus. Bydlení poskytované univerzitou je většinou velice drahé a kapacitně omezené. Nicméně tato situace může být odlišná pro některé univerzity. Při výběru bydlení je potřeba se ujistit, že je možné se na dotyčnou adresu registrovat u městské radnice. Více o registraci najdete v sekci Život během studia.

V Holandsku existuje velké množství stránek s nabídkami bydlení, které jsou většinou targetovány na studenty. Následující odkazy vám mohou usnadnit váš výběr. Nejznámější a pravděpodobně také neobjsáhlejší je Kamernet.

Další příklady:

Půjčky a stipendia

Jako student EU můžete zažádat o studentskou půjčku k zaplacení vašeho školného poskytovanou nizozemským ministerstvem vzdělání  (Dients Uitovering Onderwijs (DUO)). Tuto půjčku začnete splácet dva roky po ukončení vašeho studia. Měsíční splátky jsou ve výši maximálně 4% vašeho platu (s úrokovou mírou 0%). Půjčku můžete splácet maximálně po dobu 35 let. Pro více informací navštivte stránky DUO.

Pokud jste žil/a více jak pět let v Holandsku, nebo pokud váš partner/ka či rodiče pracují více jak 56 hodin měsíčně v Holandsku, můžete si zažádat o rozšířenou půjčku, která se nevztahuje pouze na školné, ale také na vaše měsíční náklady. Pro zjištění, zda-li máte nárok na tuto půjčku, navštivte opět stránky DUO.

V obou případech zmíněných výše máte také nárok na hromadnou dopravu zdarma. Tento studentský produkt vám bude poskytnut ve formě půjčky (€ 89.07 za měsíc), ale pokud dostudujete do 10 leti od začátku vašeho programu, tato půjčka vám bude kompletně odpuštěna. Pro získání hromadné dopravy zdarma je třeba si zřídit osobní OV-chipkaart (dopravní karta, která vám umožnuje cestovat po celém Holandsku). Tuto kartu si můžete zařídit na OV-chipkaart stránkách.

Mnoho informací o půjčkách a stipendijních možnostech v Holandsku je poskytováno pouze v holandštině. Pokud tedy trochu tápete, existuje mnoho organizací, které vám za menší poplatek nabídnou odbornou pomoc. Nebo se zkuste obrátit na své holandské kámarády/ky.

Mimo jiné můžete samozřejmě také zažádat o studentskou půjčku nabízenou některou z českých institucí či o stipendium poskytované holandskou univerzitou, na které plánujete studovat. Tato stipendia jsou však poskytováno zřídkakdy, a to obzvláště českým studentům.