Obecně o studiu v Holandsku

Přestože je Nizozemsko relativně malá země, oplývá rozsáhlými studijními možnostmi pro mezinárodní studenty. Můžete zde najít přes 2100 různých programů nabízených v angličtině, což je zdaleka nejvíce v celé kontinentální Evropě. Zárověn 95% tamních obyvatel mluví anglicky, takže se nemusíte bát, že se bez základů holandštiny nedomluvíte. Hlavně má studium v Holandsku jednu zásadní výhodu narozdíl od univerzitních programů v Anglii či Spojených Státech a to je relativně nízké školné (i když životní náklady mohou být srovnatelně vysoké). Většina bakalářských programů se pohybuje kolem 2000 EUR za rok (v přepočtu asi 54 000 korun). Nízké školné ovšem rozhodně není na úkor kvality. Podle QS World Ranking se pět z dvanácti holandských univerzit umisťuje mezi stovkou nejlepších univerzit ve světě. Více o kvalitě tamních univerzit můžete najít na stránkách Study in Holland.

Harmonogram studia

Školní rok je rozdělen na tři části, tzv. trimestry. Za každý trimestr musíte nasbírat 60 kreditů (neboli ECTS- European Credit Transfer and accumulation System), což je ekvivalentní 1 680 hodinám studia. Na konci každého trimestru skládáte zkoušky z daných předmětů (počet předmětů se liší v závislosti na programu, ale většinou se jedná o čtyři až pět předmětů za trimestr).

Známkování

Systém známkování v Holandsku se zásadně liší od toho našeho. Holanďané používají k hodnocení systém velice podobný procentuálnímu vyjádření. Známky se pohybují v rozmezí nula až deset (nula nejhorší, deset nejlepší) většinou s přesností na jedno desetinné místo. Pokud máte nad 5.5 znamená to, že jste prospěli. Udává se, že holandský průměr pro univerzitní studenty se pohybuje někde kolem 6.5. Vyznamenání, tzv. Cum Laude, můžete získat s průměrem známek nad 8.25. Toto ocenění většinou získá kolem 10% studentů v ročníku. Pokud míříte ještě výše, můžete se pokusit o mimořádné vyznamenání, tzv. Suma Cum Laude, které můžete získat s průměrem nad 9.0 (za předpokladu, že nemusíte žádnou ze svých zkoušek opakovat). Toto ocenění ovšem získá méně než 1% studentů v programu.