Hlavní výhody studia v zahraničí

Zlepšení jazykových dovedností

Čeština je nádherný jazyk, ovšem za hranicemi naší země jí hovoří málokdo. Pro osobní život i profesní kariéru, ať už doma nebo v zahraničí, je tak dobré se nějakému dalšímu jazyku naučit. Studium cizího jazyka je v České republice povinné již od třetí třídy (dalšího cizího jazyka pak od šesté) a nejlepším způsobem, jak tuto znalost procvičit, prohloubit a případně přivést k dokonalosti ještě před začátkem profesního života, je studium v tomto jazyce, a to přímo v dané zemi.

Kvalita zahraničních škol

Je důležité mít na paměti, že ne všechny školy v zahraničí jsou lepší než ty české. Mnoho z nich ty české ovšem převyšuje v jejich akademické kvalitě a dobrém profesním uplatnění jejich absolventů. Na některých zahraničních školách se navíc můžeš učit přímo od špiček v daném oboru, jako například od laureátů Nobelovy ceny. Moderní technické vybavení či přístup k unikátním studijním zdrojům mohou být dalšími z lákadel některých zahraničních univerzit.

Odlišné systémy vzdělání

Dalším důvodem, proč nekteří z nás za vzděláním cestují, je rozdílný přístup ke vzdělání v různých částech světa. V některých zemích probíhá oborová specializace dříve než u nás, jinde zase vyznávají všeobecné vzdělání dokonce i na univerzitách. Studium v zahraničí ti jednoduše dává možnost vybrat si způsob vzdělání, který ti vyhovuje lépe než ten český. S tím souvisí i další aspekty univerzitního studia, které jsou v zahraničí odlišné – například poměr mezi jeho praktickou a teoretickou složkou, nabídka individuálních či skupinových kurzů, anebo způsob propojení akademického života s volnočasovými aktivitami.

Nenahraditelná zkušenost

Studium je zároveň jedním z nejlepších způsobů, jak v zahraničí strávit delší dobu, zatímco se věnuješ svému osobnímu rozvoji. Můžeš tak poznat nové kultury, osamostatnit se od svého domova, ale také vystoupit ze své komfortní zóny a poznat tak i sebe sama. Skrze tuto zkušenost mnoho z nás také dostalo nový pohled na součásti našeho života, nad nimiž jsme se předtím hlouběji nezamýšleli, jako například českou kulturu nebo společnost obecně.