Nejčastější mýty spojené se studiem v zahraničí

Jazyková bariéra

Studium v cizím jazyce je samozřejmě o něco složitější než v tom rodném, ovšem při neustálém používání se jazyk učí mnohem rychleji než jen ve škole nebo z knih. Vyučující na univerzitách přijímajících zahraniční studenty jsou navíc na nedokonalé ovládání jejich jazyka zvyklí, popřípadě školy samotné často nabízejí podpůrné programy k jeho vylepšení.

Pouze výměnné programy

Mnoho studentů považuje výměnné programy či krátkodobé studijní pobyty za jediné možné způsoby studia v zahraničí, a to skrze zprostředkovávajicí českou univerzitu nebo agenturu. Věz ale, že na zahraničních univerzitách se dá studovat i na vlastní pěst – tedy samostatně projít celým přijímacím procesem, absolvovat celé studium a nakonec z univerzity v zahraničí získat i titul…

Je těžké se tam dostat

…A není to ani tak těžké, jak se může na první pohled zdát. V mnoha případech pro podání přihlášky není potřeba nic víc než vzdělání ze střední školy v České republice, jindy je nutné splnit pouze několik základních požadavků zahrnujícíh standardizované testy či jazykové zkoušky. Studium v zahraničí zároveň není rezervováno pouze pro ty nejlepší studenty: na mnoho univerzit je možné dostat se s průměrnými výsledky, nebo třeba na základě sportovních dovedností.

Studium si nemůžu dovolit

Ač, jak je napsáno výše, mnoho zahraničních univerzit požaduje poměrně vysoká školné, není to nutně pravidlem. Na druhou stranu tam, kde se za vzdělání platí, zároveň často nabízejí sociální a prospěchová stipendia, popřípadě půjčky i pro zahraniční studenty. Ty školy, které je nenabízejí, ti pak mohou pomoci zaplatit některé ze štědrých nadací zde, v České republice.