Které nadace podporují studenty v zahraničí?

Bakala Foundation

Bakala logo

Podporovaná studia: Bakalář, Magistr, Doktorát (výjimečně)

Přibližná částka: Podle potřeby, obvykle 5 000 – 25 000 USD ročně

Počet stipendistů: Okolo 10 za rok

Typ podpory: Po celou dobu studia

Podporované tituly: Neomezené

Podporované školy: Neomezené (důraz na elitní západní školy)

Rodinný příjem: Žádná omezení

Jak se přihlásit: 1) Online přihláška (deadline květen); 2) Ústní pohovor (pouze okolo 20 nejlepších; termín na začátku září)

Stránky: www.bakalafoundation.org

Na co si dát pozor:

1) Na eseji, která se odesílá v rámci online přihlášky, si dej opravdu záležet – je to jedna z mála šancí, jak se odlišit od ostatních.

2) Zajisti si včas doporučení – email Tvému doporučiteli se totiž odešle až po podání přihlášky.

3) Na stipendium je možné se hlásit s ročním předstihem, tedy už v/ve septimě/třeťáku.

4) Hlásit se můžeš vícekrát, několik studentů dostalo stipendium až napodruhé či napotřetí.

5) Připrav se na to, že kvalita uchazečů o stipendium je většinou mimořádná.

Kellner Family Foundation

Kellner logo 2

Podporovaná studia: Bakalář, Magistr (velmi výjimečně)

Výše podpory: Podle potřeby, obvykle 5 000 – 15 000 USD ročně

Počet stipendistů: Okolo 10-15 za rok

Typ podpory: Po celou dobu studia

Podporované tituly: Neomezené

Podporované školy: Neomezené (důraz na elitní západní školy, avšak větší škála než Bakala Foundation)

Rodinný příjem: Důraz na sociálně znevýhodněné kandidáty

Jak se přihlásit: 1) Online přihláška (deadline květen); 2) Ústní pohovor (pouze okolo 20 nejlepších; termín v červenci)

Stránky: www.kellnerfoundation.cz

Na co si dát pozor:

1) Rodinný příjem hraje u KFF velmi důležitou roli; preferováni jsou kandidáti s podprůměrným až průměrným rodinným příjmem.

2) Magisterské obory jsou podporovány pouze ve velmi výjimečných případech (současní stipendisté či absolventi Open Gate).

Krsek Foundation

Krsek Foundation logo

Podporovaná studia: Magistr

Výše podpory: Velmi záleží, obvykle 5 000 – 20 000 USD

Počet stipendistů: V rámci jednotek za rok (1-3)

Typ podpory: Jednorázová částka

Podporované tituly: Technické obory, politologie, ekonomie, přírodní vědy, historie

Podporované školy: Nejlepší světové univerzity (seznam na stránkách Nadace)

Rodinný příjem: Žádná omezení

Jak se přihlásit: 1) Online přihláška (žádná deadline); 2) Psychologicko-inteligenční test; 3) Ústní pohovor

Stránky: www.krsekfoundation.cz

Na co si dát pozor:

1) Jde o menší Nadaci pana Krska, který si sám rozhoduje o stipendistech a výše jejich stipendií. I pohovor probíhá pouze s panem Krskem.

2) Nadace do určité míry upřednostňuje uchazeče o magisterský titul v ekonomii, financích a technických oborech.

3) Nebuď překvapený/á, pokud si Nadace dá načas s odpovídáním na emaily. Chce to trpělivost.

4) Přihlášku můžeš zaslat v elektronické podobě na email Nadace kdykoliv během roku.