Kde sehnat peníze na studium?

Peníze bývají pro zahraniční studenty největší starostí. V ideálním případě by však neměly být překážkou na zahraniční školu vycestovat. První možností, na kterou se dá obrátit, jsou vlastní úspory a pomoc rodiny. Mnoho studentů například odjede do zahraničí nejdříve na rok pracovat, aby si na školu mohli našetřit. Nejen, že tak poté získají část potřebných financí, ale většinou tím naberou i cennou zkušenost. Pokud vlastní a rodinné úspory nestačí (a to se pochopitelně stává velice často), existuje mnoho alternativních možností.

Univerzitní zdroje

První z nich je možnost financování samotnou univerzitou. Tento způsob sponzoringu je rozšířen zejména ve Spojených Státech, kde je studium také nejdražší. Zejména prestižní školy mají mnoho stipendijních programů, které talentovaným zahraničním studentům pokryjí většinu, anebo alespoň část nákladů. Opět se jedná o faktor, který je individuální pro každou univerzitu. Proto si tyto možnosti projdi předtím, než si budeš podávat přihlášku – jedná se totiž o docela důležitý a praktický aspekt následného studia. Na jiných evropských školách také existují možnosti stipendií přímo na univerzitách, jsou ale o dost omezenější. Například ve Velké Británii, kde je studium finančně nejnáročnější co se týče Evropy, poskytuje mnoho univerzit tzv. sociální stipendia. Jedná se o finanční příspěvek (většinou na bydlení), který dostane každý student splňující kritérium finanční potřebnosti.

Půjčky

Druhou možností financování studia jsou půjčky. Ty jsou opět rozšířené zejména ve Spojených Státech a ve Velké Británii. Ve Spojeném království dostane půjčku na školné víceméně každý, kdo si o ni zažádá, a jedná se o nejčastější metodu, jak si studenti školné pokryjí. Výhodou půjček je, že mají velice výhodný úrok – jedná se vlastně pouze o inflaci. Také ji musíš začít splácet až v momentě, kdy začneš vydělávat určitou sumu peněz (ta je stanovená podle země, ve které poté pracuješ).

Nadace

Třetí možností, na kterou se vždy můžeš obrátit, jsou domácí nadace podporující studium v zahraničí. Ať už se jedná o Nadaci Zdeňka Bakaly, The Kellner Family Foundation, The Krsek Foundation, či Fulbrightovu Nadaci pro uchazeče mířící do Spojených Států, vždy tu jsou organizace, které se snaží nadějným českým studentům ve vycestování pomoci. Získání finanční podpory ale není vůbec samozřejmé – musíš projít „přijímacím procesem“ a obstát ve velké konkurenci. Většinou budeš muset odevzdat obsáhlou papírovou přihlášku včetně přiznání příjmu Tvých rodičů a motivačního dopisu. Pokud budeš mít štěstí, můžeš poté počítat i s pohovorem. Proto v žádném případě nezanedbej přípravu přihlášky a opět – pozor na deadliny!