Příklady mimoškolních aktivit

Jak jsme již zdůraznili na předešlé stránce, bezhlavý hon za co největším počtem mimoškolních aktivit by se neměl stát alfou omegou Tvých středoškolských let. Tzv. „extracurricular“ aktivity mají smysl pouze v případě, že jsi v nich naplno angažovaný/á a máš o ně upřímný zájem.

V této sekci najdeš příklady aktivit, ve kterých se můžeš jako středoškolák angažovat. Měj však na mysli, že tento výčet má pouze ilustrativní charakter a že mimoškolních aktivit je v závislosti na tvém regionu a tvých zájmech nespočet. A hlavně, je pouze na Tobě, jaké aktivity si sám/sama vytvoříš – vždy například můžeš napsat místnímu spolku, zda by se jim nehodil pár rukou navíc.