Jak se připravit na studium v zahraničí?

Mnoho studentů si myslí, že je příprava na studium na prestižních univerzitách extrémně náročná. To je od může přihlášek odradit, zvlášť v době posledních ročníků střední školy, které bývají náročnější. Je pravda, že přípravu není radno podcenit, ale zároveň se jí ani nemusíme bát. Mnohdy jsme se totiž připravovali a ani jsme o tom nevěděli – například tím, že jsme hráli na hudební nástroj, jezdili na letní tábory, či se angažovali ve studentských spolcích. Hlavní heslo pro přípravu na studium totiž zní: vytáhněte vše, co jste kdy dělali, a použijte to ve svůj prospěch! Každá aktivita nás v životě totiž něčím obohatila. A čím jiným je studium v zahraničí než dalším životním obohacením?