S kým spolupracujeme

Bakala logo

Nadace Zdeňka Bakaly

Již šestým rokem nabízíme prostřednictvím programu SCHOLARSHIP talentovaným studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia jsou určena středoškolským studentům, kteří ve svých studiích chtějí pokračovat za hranicemi Česka. Rovněž finančně podporujeme stávající vysokoškolské studenty, hledající prvotřídní program v oboru, kterému se již nějakou dobu věnují a vědí, jak taková studia co nejlépe zúročit.

Stránky: www.bakalafoundation.org

Kellner Family Foundation

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation navázala na její činnost a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Později přibyla snaha zvyšovat kvalitu výuky na veřejných základních školách v České republice, usnadnit a rozšířit možnosti sebevzdělávání učitelů a tím způsob výuky jejich žáků. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání. Díky dalšímu z projektů mohou vědecké týmy nerušeně pracovat na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti zdravotnictví nebo alespoň dají větší naději nemocným lidem.

Stránky: www.kellnerfoundation.cz

Kellner logo 4
Fullbright

Fullbrightova Komise

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Stránky: www.fulbright.cz